”Så gör du en träffsäker rekrytering!” Praktisk rekryteringsutbildning

Att rekrytera och anställa nya medarbetare är ofta en positiv aktivitet för företagen och en av de största investeringarna som görs. Därför är det viktigt att var noggrann i rekryteringsprocessen så det är rätt person som kommer in på företaget. För att du som chef ska få med alla steg i processen, få stöd i vad som ska göras och tips om hur det ska göras är denna rekryteringsutbildning praktiskt inriktad. Allt för att öka din chans att genomföra en lyckad rekrytering av högsta klass. Rekrytering är ett hantverk som kräver träning på de olika momenten som ingår. Läs mer om min rekryteringsutbildning här:

Innehåll i vår rekryteringsutbildning

 • Rekryteringsprocessens olika steg
 • Roller och förväntningar
 • Tidplan
 • Behovsprofil
 • Annonsering
 • Kompetens- och beteendebaserad intervjuteknik
 • Intervjuträning
 • Första intrycket
 • Kunskapsintervju
 • Referenstagning
 • Feedbackträning
 • Introduktionsplanering
 • Utbildningstid 2 dagar, kl 8:30 – 16:30

Information om utbildningen:

Utbildningsplats: Varierar
Antal deltagare: 6 -10 personer/utbildning
Utbildningspris: 14 500 kr exkl moms, logi och resa

Hör av dig för information om nästa rekryteringsutbildning! Använd kontaktformuläret under fliken "Kontakt" så hör jag av mig så snart jag fått informationen. Investera i en rekryteringsutbildning för företaget!

______________

Varför behövs en rekryteringsutbildning?

Ska företaget rekrytera ny personal? Att rekrytera en lämplig person till tjänsten är en stor investering för företaget. Själva anställningsintervjun är ett viktigt steg för att fastställa om personen är lämplig för tjänsten eller inte. För att göra en träffsäker rekrytering och hitta bra kandidater så erbjuder jag praktisk rekryteringsutbildning för företag. På så sätt lär ni er hur ni kan anställa utifrån kompetens och potential och inte bara gå på er magkänsla. Jag skräddarsyr utbildningen utifrån era behov och preferenser.

Under rekryteringsutbildningen kommer ni få vägledning inom olika områden som underlättar processen vid en rekrytering. Arbetet har sin start i en behovsanalys där man fastställer vilken typ av kompetens som saknas på företaget. Kanske går det att hitta kompetensen internt på företaget? Om det inte är möjligt, så är det dags att börja kolla på nyrekrytering. Under utbildningen gå vi igenom hur ni ska tänka när ni lägger upp en annons gällande tjänsten. Vi gör intervjuträning där vi tränar praktiskt på hur man håller en bra anställningsintervju. Vi arbetar även med att sätta upp en tidsplan och hur man genomför referenstagning. Rekryteringsutbildningen har flera praktiska inslag och vi arbetar även fram material kopplat till ditt företag och mycket mer.

Vikten av att anställa rätt person

En central del av rekryteringsutbildning är att lära sig att förstå och analysera jobbkraven. Det innebär att identifiera de specifika färdigheter, erfarenheter och egenskaper som krävs för att vara framgångsrik i en viss roll. Genom att noggrant definiera jobbkraven kan rekryterare skapa mer träffsäkra annonser och bedöma kandidater på ett mer objektivt sätt. Rekrytering handlar således i grund och botten om att hitta en person som besitter rätt kompetens och förutsättningar för den utsatta tjänsten. Det är kostsamt att ha anställa, speciellt om dessa inte motsvarar det aktuella kompetensbehovet. Här är det viktigt att skilja på kompetens som måste finnas innan personen börjar sin tjänst och kompetens som kan läras ut internt efter start. Det är även vanligt för företag att fortsätta att investera i sina anställa ytterligare genom utbildningar och kurser. Därför är det extra viktigt att rekryteringen går rätt till från början så att både arbetsgivare och arbetstagare får ut så mycket som möjligt av samarbetet. Förbered er för framtida rekryteringar med vår 2-dagars rekryteringsutbildning!

Kontakta mig för en praktisk rekryteringsutbildning!

Hemsida & Design av Intendit Webbyrå