”Så gör du en träffsäker rekrytering!” – praktisk rekryteringsutbildning

Stand By You - HR & Rekryteringsutbildning - Nyhet Praktisk rekryteringsutbildning
Fr o m mars 2017 erbjuder vi utbildning i rekrytering. Detta är en utbildningmed många praktiska inslag. Du arbetar också fram material kopplat till ditt företag och dina kommande rekryteringar.

Fr o m mars 2017 erbjuder vi utbildning i rekrytering. Detta är en utbildning med många praktiska inslag. Du arbetar också fram material kopplat till ditt företag och dina kommande rekryteringar.

Anmäl dig till öppna utbildningar (se ”Utbildning”) eller boka en skräddarsydd utbildning för ert företag (kontakta oss).

Hemsida & Design av Intendit Webbyrå