Referenser

Kubeliden

 • Föreläsning om personlighetstyper, kommunikationsstilar

VBA i Skåne

 • Stöd i HR-frågor.

Jayway

 • Rekrytering och personlighetstester.

Bengt Dahlgren Syd

 • Tf HR-ansvarig, 100 medarbetare.

InUse Experiense

 • Rekrytering av chefer.
 • Bollplank i organisatoriska frågor.
 • Upphandling av pensions- och försäkringslösning.

Transdev

 • HR-projektledare vid uppstart och övertag av nya affärer inom buss- och tågverksamhet, 45 – 600 medarbetare.
 • Implementering av nytt arbetssätt kring körstil inom buss- och tågverksamhet.
 • Tf avdelningschef för en avdelning med 7 medarbetare.
 • Organisationsförändringar

Hemsida & Design av Intendit Webbyrå