Human Resource (HR)

Ett företag utan egen HR-resurs ser till att lösa de viktigaste uppgifterna kring personalen men saknar kompetens att utföra ett mer strategiskt personalarbete och driva processer.

De företag som har en liten HR-organisation ser till att täcka så mycket de kan och har kompetens för men saknar resurser för att arbeta med HR i ett större perspektiv.

Större företag med stor HR-avdelning har fler resurser som är specialiserade inom olika områden. Under större förändringar eller projekt kan det dock behövas extra HR-resurser för att inte urholka den egna organisationen och hamna efter i det dagliga arbetet.

Oavsett vilket senario ni står inför finns Stand By You till er hjälp!

Stand By You erbjuder hjälp och stöd inom HR-områden så som:

 • Projektledning
 • Rådgivning/Support till chefer
 • Stöd i fackliga relationer
 • Omplacering
 • Rehabilitering
 • Avveckling eller omställning
 • Rekrytering
 • Personlighetstester
 • Samtal (svåra, utvecklings eller löne)
 • Uppsägningsintervjuer
 • Strategiskt personalarbete
 • Lönekartläggning
 • Personalhandbok
 • Introduktionsplanering

Oavsett arbetsuppgift arbetar vi professionellt och med kundens bästa som mål. Vi erbjuder stöd under enstaka tillfällen eller under längre perioder. Det är ert behov som styr. Genom att bara köpa den hjälp ni behöver blir ni mer kostnadseffektiva.

Ni fokuserar på er kärnverksamhet och Stand By You skapar ett väl fungerande HR-arbete hos er!

Oavsett arbetsuppgift arbetar vi professionellt & med kundens bästa som mål. Vi erbjuder HR-stöd under enstaka tillfällen eller längre perioder. Ta kontakt!

Human Resource (HR)

Stand By You - HR & rekryteringsutbildning

Ett företag utan egen HR-resurs ser till att lösa de viktigaste uppgifterna kring personalen men saknar kompetens att utföra ett mer strategiskt personalarbete och driva processer.

De företag som har en liten HR-organisation ser till att täcka så mycket de kan och har kompetens för men saknar resurser för att arbeta med HR i ett större perspektiv.

Större företag med stor HR-avdelning har fler resurser som är specialiserade inom olika områden. Under större förändringar eller projekt kan det dock behövas extra HR-resurser för att inte urholka den egna organisationen och hamna efter i det dagliga arbetet.

Oavsett vilket senario ni står inför finns Stand By You till er hjälp!

Stand By You erbjuder hjälp och stöd inom HR-områden så som:

 • Projektledning
 • Rådgivning/Support till chefer
 • Stöd i fackliga relationer
 • Omplacering
 • Rehabilitering
 • Avveckling eller omställning
 • Rekrytering
 • Personlighetstester
 • Samtal (svåra, utvecklings eller löne)
 • Uppsägningsintervjuer
 • Strategiskt personalarbete
 • Lönekartläggning
 • Personalhandbok
 • Introduktionsplanering

Oavsett arbetsuppgift arbetar vi professionellt och med kundens bästa som mål. Vi erbjuder stöd under enstaka tillfällen eller under längre perioder. Det är ert behov som styr. Genom att bara köpa den hjälp ni behöver blir ni mer kostnadseffektiva.

Ni fokuserar på er kärnverksamhet och Stand By You skapar ett väl fungerande HR-arbete hos er!

Hemsida & Design av Intendit Webbyrå